Реалност има само действието.

(Жан-Пол Сартр)

Боян Дафов е младши изследовател в Институт GATE. Дейността му в института е свързана с приложението на различни техники за анализ на данни и изкуствен интелект в сферата на откриване и изследване на дезинформацията. Интересите му са интердисциплинарни и са свързани с изкуствен интелект, политически науки, преподаване и предприемачество.

Боян има бакалавърска степен по компютърни науки от Софийския Университет „Св. Климент Охридски“ и изучава успоредно магистратура по изкуствен интелект и политически науки. Преподава като хоноруван асистент математическа логика, логическо програмиране, формални езици и изкуствен интелект в бакалавърските програми във Факултета по математика и ина СУ.