Финансовата стабилност е професионализъм и отговорност в работата.

Боян Стефанов е заместник-директор по административната дейност и финанси в Института GATE.
Завършил е бакалавърска и магистърска степен по „Счетоводство и контрол“ в Университета за национално и световно стопанство в гр. София. Има диплома за Международни стандарти за финансово отчитане. Притежава значителен опит като счетоводител. В периода 2007 – 2018 г. е изпълнявал длъжността „Финансов директор“ в дъщерно дружество, част от международна холдингова компания, в сферата на търговията и търговското представителство на телекомуникационни стоки и услуги. В периода 2011 – 2019 г. е изпълнявал длъжността „Финансов директор“ в дъщерно дружество, част от международна холдингова компания, в сферата на информационните технологии. Участвал е в екипи за организация и управление на национални, европейски и международни проекти, като е бил и ръководител на някои от тях.