Всяко начало е трудно, но това не трябва да ни спира да започваме нови неща.

Деница Григорова е признат изследовател в изследователската група „Дигитално здравеопазване“ в Института GATE.

Тя има бакалавърска степен по Приложна математика (2007 г.) и магистърска степен по Вероятности и статистика (2009 г.) от Софийския университет (СУ) „Св. Климент Охридски“. Защитава докторска степен в СУ през 2014 г. на тема „ЕМ алгоритми за probit модели със случайни ефекти“. През 2012 г. печели конкурс за редовен асистент към катедра “Вероятности, операционни изследвания и статистика“ към Факултета по математика и информатика на СУ, а от 2014 г. е главен асистент там.

В периода 2018-2020 г. прави пост-док специализация в Университета Бокони в Милано, Италия, където работи върху статистически модели за данни от скрийнинговата програма за рак на гърдата в област Ломбардия, Италия.

Нейните научни интереси са в областта на биостатистиката и по-точно в анализа на категорни данни и данни от дългосрочни проучвания.