„Растежът никога не е случайност; това е резултат от сили, които работят заедно

(Джеймс Кеш Пени)

Деница е експерт „Бизнес развитие“ в институт GATE. Тя подпомага развитието на дейностите на Института чрез създаване на партньорства и откриване на възможности за финансиране.

Деница има дългогодишен опит по европейско и национално финансиране на проекти, по целия цикъл на проектното управление, включително концептуализация и създаване на партньорства, с тематични области предимно енергийна ефективност, околна среда, и ИКТ. Финансовите инструменти, които познава, включват европейските инструменти за наука и иновации (РП 6, РП 7, Хоризонт 2020 и Хоризонт Европа), регионални програми за трансгранично сътрудничество, Структурните фондове, и др. През 2010 – 2013г. Деница работи в Брюксел в Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ на Европейската комисия. Там тя подпомага дейността на консултативния съвет по Европейското научноизследователско пространство като участва във формирането на политики. По-късно тя работи като аташе към Делегацията на ЕС в Есватини, като отговаря за мониторинга на проекти. Била е и оценител на проектни предложения на малки и средни предприятия, и е работила като проектен координатор в Българската асоциация на софтуерните компании. Освен това тя е доброволец – ментор и оценител на проекти по кръгова икономика към Джуниър Ачийвмънт.