Винаги е необходимо да се търси баланс между технологиите и хуманността.

Доцент д-р Деян Палежев ръководи дейностите в областта Дигитално здравеопазване в GATE. Освен това, той е доцент в Института по математика и информатика към БАН.
Основните му научни интереси включват приложенията на изкуствения интелект и машинното самообучение в областта на биомедицинските изследвания, както и биоинформатиката и биостатистиката.
Преди да постъпи на работа в GATE, той създава и ръководи повече от пет години звеното за анализ на данни в сегашната най-голяма финансова група в България.
Д-р Палежев има магистърска степен по математика от СУ „Св. Климент Охридски“ и докторантура по статистика от Йеил. Съавтор е на статии в някои от най-престижните научни списания като Science, Nature, Cell и PNAS.