Изкуственият интелект е средство за да разберем по-добре естествената човешка интелигентност.

Васил Василев е Reader in Artificial Intelligence, ръководител на Центъра за кибернетична сигирност на London Metropolitan University – UK и гост-изследовател в Институт GATE на Софийския университет. Висшето си образование е получил в Техническия университет в София, а докторската степен в Българската академия на науките. Основател и ръководител на Департамента по информатика на Нов български университет, Васил Василев е активен участник в процесите за обновяване на висшето образование в България през 90-те години със серия от проекти по програмите Tempus и Copernicus на Европеската комисия. Той има опит в разработката на индустриален софтуер от края на 90-те години като офшорен програмист за американската фирма Appletware, технологичен директор на българската фирма Rial Solutions и мениджър на проекти за General Electric Capital Services. От 2000 година Васил Василев работи в UK където е преподавал в два английски и един американски университет. Автор на една книга и съавтор на две други, той има над 50 публикации в областта на изкуствения интелект, разпределените системи и кибернетичната сигурност.