За да видим истината, трябва да имаме постоянството да се интересуваме от това да я открием.

 

Д-р Ирина Темникова е признат изследовател в Института GATE и работи върху разпознаването на истината, фалшивите твърдения, и преднамерената дезинформация в социалните медии.

Интердисциплинарен специалист е, с опит в областта на лингвистиката, многоезичието, автоматичната обработка на естествения език, корпусната лингвистика и психолингвистиката.

Работила е по изследователски теми като: пристрасност на медиите, автоматичното извличане на информация относно извънредни ситуации от социалните медии, оценяване на машинен превод, опростяване на текст и четимост, разпознаването на специализирани езици, корпусна лингвистика, автоматичното извличане на терминология.

Била е активен организатор на множество научни и учебни събития, и е обучавала студенти и стажанти по компютърна лингвистика и преводачески технологии. Работила е като учител по чужди езици и като преводач с няколко езика на свободна практика и към Европейския парламент.

Притежава бакалавърска степен по италианска филология, магистърска степен по компютърна лингвистика в Софийския Университет „Св. Климент Охридски“ и докторска степен по компютърна лингвистика от Университета в Уовърхамптън, Великобритания.