Постоянното отстояване на вяра е индикация за страх.“

(Кришнамурти)

Кийт Питър Кайли е признат изследовател в института GATE. Той има над 9 години опит в анализ на данни и изследвания както в индустрията, така и в академичните среди.
Кийт има магистърска степен по международни изследвания от университета в Лимерик и докторска степен от Кралския университет в Белфаст по политика с дисертация в областта на външнополитическия дискурс на Съединените щати и националната идентичност.
Изследователските му интереси включват: формиране на политика и идентичност, дезинформация и пропаганда, политика на идентичност, анализ на дискурса и практики, политическа философия.