Добре дефинираният проблем е наполовина решен.

 

Петър Христов е признат изследовател в изследователската група „Градове на бъдещето“ в Института GATE.
Той има бакалавърска степен по авиокосмическо инженерство (2014 г.) от Ливърпулския университет, а дисертацията му печели наградата за най-добър проект от Института на машинните инженери (IMechE). През 2018 защитава докторска степен на тема „Numerical modelling and uncertainty quantification of biodiesel filters“ в Ливърпулския университет.
От 2018 г. е асистент по проекти, свързани с компютърно моделиране и оценка на неточностите към „Institute for Risk and Uncertainty“ във Великобритания, където работи върху разработката на изчислителни методи, приложими в индустриални сценарии.

От 2021 той работи в Института GATE, като част от програмата за обмен на опит и знания. Неговите научни интереси са в областта на инженерното компютърно моделиране, приложните изчислителни модели, вероятностни и не-вероятностни методи за оценка на неточностите, компютърно базирана сертификация и авиационен дизайн.