Научноизследователската ми дейност е фокусирана върху биоинформатиката. Анализът на големи данни в биомедицината ни дава нови прозрения за механизмите на заболяването, по-добър дизайн на клиничните изследвания, по-бърз диагностичен процес и целенасочени терапии.

Фелиция Шакола е част от изследователската група по дигитално здраве на Института GATE. Участва в проекти, свързани с анализ на данни за научни изследвания и клинични проучвания.

Фелиция Шакола придобива магистърска степен по Био- и медицинска информатика (2019) от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и докторска степен по Биологични науки (2016) от Университета „Сейнт Джонс“ в Ню Йорк, САЩ.