Няма проблеми, има само възможности за нещо по-добро.

 

Емил завършва с бакалавърска степен по урбанизъм в УАСГ през 2009 г. и прави две магистратури в Дания в университета в Олборг по специалности “Градско планиране и управление” и “Градски дизайн”.

По време на обучението си в чужбина работи над различни проекти в Дания и Англия. През 2013 г. стажува в Pomeroy Studio в Сингапур, където фокусът и цялостната концепция са устойчивост, високи сгради, „небесни градини“ и публични пространства. В Дания работи над няколко проекта на територията на Олборг в тясно сътрудничество с университета Олборг и общината.

Фокусът на неговата работа са публичните пространства в градска среда, достъпността и градският дизайн.