Където и да отиваш, отивай с цялото си сърце!

(Конфуций)

 

Лидия Витанова е гост-изследовател в GATE. Тя е доктор по климатология и инженер-еколог, активно занимаваща се в сферите на градския климат и топлинните острови, с екология и опазване на околната среда, възобновяема енергия и интелигентни градове и технологии. Завършила е магистратура в МГУ Св. Иван Рилски, София, специалност “Екология и опазване на околната среда”. През 2019 защитава докторска степен на тема „Numerical study of urban heat islands in Sofia and Sendai with present, past, and potential natural vegetation land use“ в Цукубски Университет в Япония. От 2019 г. Лидия работи като изследовател в областта на интелигентните градове, нисковъглеродните емисии и градското планиране в Япония. Автор е на многобройни международни научни публикации, свързани с градски климат, моделиране и градско планиране.