Устойчивостта на GATE в дългосрочен план зависи от способността да се конкурира за финансиране и от разпознаването му като надежден партньор в Европейското изследователско пространство. Моята роля е да осигуря тази способност чрез намиране и създаване на възможности, чрез развиване на стратегически партньорства и формиране на ефективни консорциуми, чрез генериране на идеи и превръщането им в успешни съвместни изследователски проекти и чрез развитие на капацитет в екипа на GATE, за да се възползва максимално от възможностите за финансиране на научни изследвания.
Вниманието към детайла е това, което различава много доброто и отличното проектно предложение.

Ирена Павлова е мениджър „Европейски проекти и програми“ в Института GATE. Тя отговаря за инициирането, организирането и управлението на научноизследователските проекти на Института, финансирани от европейски и национални програми.
Ирена е асистент във Факултета по математика и информатика на Софийския университет със специалност софтуерно инженерство.
Повече от 20 години Ирена работи в индустрията, управлявайки различни изследователски проекти, както индустриални, така и финансирани от ЕК. Има опит в провеждането и управлението на научни изследвания в повече от 20 научни и иновационни проекта, финансирани по РП5, РП6, РП7, Н2020, Интеррег Европа и други програми. От 2009 г. Ирена работи като външен експерт към Европейската комисия в различни програми и инициативи като H2020, FP7, Future Internet PPP, CIP PSP. Тя също участва в експертните групи на ЕК „Бъдещето на производството на Европа“ и „Услуги в Интернет на бъдещето“, за определяне на приоритетите съответно на програмите Хоризонт „Европа“ и Хоризонт 2020 на ЕС.