Приложенията на изкуствения интелект ще стават повече и по-интелигентни. Ние трябва да осигурим правилните условия, изисквания и бизнес модели, за да са и надеждни.

Йоаннис Патиас е заместник-директор по бизнес развитие в Института GATE.
Той е магистър по компютърни науки и има докторска степен по компютърни науки от Техническия университет в София от 2001 г. Йоаннис е получил магистърска степен по Бизнес администрация през 2013г. от IHU – Гърция. Бил е изпълнителен директор на две компании в продължение на почти 10 години. Преди това е работил в проекти, финансирани от ЕС в региона на Балканите, започвайки като експерт, ключов експерт, ръководител на екип, ръководител на проекти, до директор на проекти (PMP сертифициран от 2010 г.). След това е преминал през продажбите и развитието на бизнеса, първо като мениджър за страна, а след това и като регионален мениджър за развитие на бизнес в региона на Балканите. Наскоро Йоаннис се завърна в университета. Той има опит в разработването и изпълнението на успешни проекти в региона на Балканите. Автор е на повече от 10 научни публикации и 2 монографии.