Не можеш да изкачваш големи върхове без всеки ден да изкачваш малки връхчета.

(Боян Петров, български алпинист)

 

Лора Георгиева е юрист с над осем години опит в ИТ проекти, проекти с финансиране от ЕС и правни проекти в сферата на киберсигурността, защита на личните данни, мерките срещу изпирането на пари и др. Тя е основна част от екипите по дефиниране на проекти, финансирани от ЕС: ECHO (Хоризонт 2020), ACTING (Европейски фонд за отбрана), Dynamo (Хоризонт Европа), VELES (Хоризонт Европа) и др.

През последните 4 години ефективно управлява цялостната идентификация и подготовка на финансирани от ЕС и национални проекти, проекти в областта на киберсигурността, Зелената сделка, цифровизацията на публичния сектор, IoT и др. Кандидат е за докторска степен по киберсигурност.