Данните са в основата на всичко.

Милена завършва магистратура по геодезия в УАСГ през юни 2019 г. Дипломната й работа е свързана с изработването на геодезическа основа за целите на кадастралната карта и трансформация на координати между различни координатни системи.

През 2018 г. е част от Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“, като учи един семестър в Universitat Politecnica de Valencia (UPV) във Валенсия, Испания.

Работата й е свързана с обработката на данни, тяхното съхраняване в бази данни и визуализацията им.