За да си мотивиран и успешен в развитието на изкуствен интелект, трябва преди всичко да си наясно с ограниченията на естествения ти.

 

Орлин Кузов е ръководител на лаборатория „Обучение“ в Института GATE.

Завършил е Технически университет-София с магистърска степен по изчислителна техника. Има и втора магистратура по управление на информационни системи от Технологичния институт Стивънс в Ню Джърси, както и докторантура на тема „ИКТ инструментариум за иновативни методи и приложения в образователния процес“ в ИМИ-БАН.

Работил е във фондация „Отворено общество“ (ИТ директор), звеното за развитие на националната изследователска и образователна мрежа към МОН (директор), Агенция „Развитие на съобщенията и на ИКТ“ към МТС (директор), МОН (ИТ директор), ИА ОПНОИР (Длъжностно лице по защита на данните).

В своята професионална кариера е бил участник или ръководил в над 100 национални и международни проекта, финансирани от фондациите „Сорос“, Американската агенция за международно развитие, Програмата за развитие на Обединените нации, Световната банка, Научната програма на НАТО, Корейската агенция за цифрови възможности и популяризация, Европейската комисия и др.