Не се бойте от несъвършенствата. В бизнеса, както и в живота, всичко може да се превърне във възможност за растеж и подобрение.

(Лий Айакока)

 

Пламен е управител на сградата на института GATE и е експерт в областта на фасилити мениджмънта и дългосрочното и професионално управление на сграден фонд, съоръжения, движимо и недвижимо имущество, както и в интеграцията на процеси и ресурси в рамките на организацията и междуинституционалното сътрудничество.
Притежава инженерно образование и магистърска степен по „Индустриален мениджмънт“. Има дългогодишен опит в управлението на сгради, осъществяването на административна и оперативна подкрепа, мониторинг по ефективното осигуряване и изразходване на ресурси, както и организация и контрол на процесите по ефикасно функциониране и развитие на движимото и недвижимо имущество.