Човекът е роден да мисли и да действа.

(Латинска сентенция).

Олга Георгиева е  установен изследовател в Института GATE. Нейната изследователска работа е фокусирана върху извличането на информация, моделирането и разсъжденията чрез анализ на данни за натрупване на знания и разбиране на процесите.

Олга е завършила Техническия Университет в София със специалност „Автоматика“. Получила е докторска степен по управление на процеси в Българска академия на науките (БАН) през 1995 г. Кариерата й на учен започва и се развива в БАН. От 2008 г. е във Факултета по математика и информатика в СУ „Св. Климент Охридски“, катедра „Софтуерни технологии“, където през 2020 г. става професор. Тя е ръководител на катедрата от 2014 г. Има повече от осемдесет научни публикации, представени като глави от книги и статии, разработени в рамките на повече от трийсет изследователски проекта, включително с международно участие. Тя е осъществила международни специализации в различни университети – ТУ Хамбург-Харбург; Университета по приложни науки-Вьолфенбютел, Германия; Университета на Гент, Белгия; Университета на Рим, Италия.