Иван Койчев е ръководител на научна група „Анализ на данни“ в Института GATE.

Той завършва Факултета по Математика и Информатика (ФМИ) на СУ „Св Климент Охридски “ със степен магистър през 1988 г., а през 1998 получава докторска степен по Информатика от Института по математика и информатика – БАН. През периода 1999 – 2002 г. е научен сътрудник в Института по приложна информатика на Германския национален изследователски център за информационни технологии, (FIT – GMD, Sankt Augustin, от 2001 г. част от  Fraunhofer-Gesellschaft). В периода 2002 – 2005 г. е научен сътрудник в Центъра за умни уеб технологии (Smart Web Technologies Сenter) в Робърт Гордън Университет, Абърдийн, Шотландия. От 2006 започва работа във ФМИ на СУ като доцент, а през 2015 е избран за професор.

Има натрупан опит от работа в множество академични и индустриални проекти, включително принос за редица проекти, финансирани по програми на Европейската комисия.

Има множество публикации в сборници от международни научни конференции и научни списания).