Единственото сигурно и постоянно нещо в нашия живот са непрекъснатите дигитални иновации и трансформации и е добре те да бъдат планирани и управлявани.

Румен Иванов  е ръководител „Иновации“ в Института GATE. Завършил е ТУ София с магистърска степен по електроника, автоматика и роботика. Има и втора магистратура по  бизнес администрация и финанси от University of Sheffield, Великобритания. Сертифициран управленски консултант от 2001 г. от  Institute of Management Consultancy Великобритания, сертифициран инвестиционен консултант от Комисията по финансов надзор от 2010, Project Management Professional и PRINCE2 Practitioner от 2010 г. След успешна кариера като ръководител на технологични звена и директор във водещи български компании, от 1998 до сега Румен Иванов подготвя и ръководи мащабни иновационни проекти за организационно развитие, нови бизнес модели и дигитална трансформация за водещи български компании и международни организации във високотехнологичния и финансовия сектор – Rila Solutions, Econt Express, HVB Group, UniCredit Group, OTP Group, Raiffeisen Group, American Bank of Investments, MFG и др.