Толкова много Вселена и толкова малко време.

(Тери Пратчет)

Руслана Маргова е младши изследовател в Института GATE със сериозен редакторски опит в български всекидневници. Занимава се с проучване на особено актуалната напоследък тема за дезинформацията и фалшивите новини. Докторантурата й изследва лингвистичните аспекти на фалшивите нвини.
Като практик журналист от една страна, и филолог и компютърен лингвист от друга, интересите й са в проучване на езиковите феномени, свързани с манипулацията, пропагандата и дезинформацията и особените им езикови проявления на български език.
Интересува се от разработването на нови методи на изкуствения интелект за мащабен анализ на дезинформацията на български и други езици.