„Никой проблем не може да устои на порива на целенасочената мисъл.“

(Волтер)

 

Симеон Карпузов е физик и изследовател в направление „Дигитално здравеопазване“ в Институт GATE. Има опит в цифовата обработка на сигнали, симулации на физични процеси, математическото моделиране и лазерната физика.

Работил е като физик в Инситута по механика към БАН, където е извършвал научноизследователска дейност в областта на лазерната физика и цифровата холография. Също така е работил като инженер в областта на полупроводниковата индустрия към фирмата GlobalFoundries.

В GATE Симеон Карпузов работи в областта на транслационната медицина като мултидисциплинарен изследовател.