Действията, дори и на най-малките, водят до изменения във вселената

(Никола Тесла)

Стефан Пеев е младши изследовател в изследователската група „Градове на бъдещето“ в Института GATE. Има магистърска степен по геодезия от Университета по архитектура, строителство и геодезия и богат опит в използването на геопространствени данни на национално ниво. В своята практика той разработва геопространствени проекти в Европа и Африка и помага на много професионалисти в различни области.

Изследванията на Стефан се фокусират върху приложенията на дистанционните изследвания и ГИС технологиите при внедряването на градски цифрови двойници. Опитът на Стефан допринася за обработката на геопространствени данни от различни източници и разработването на канали за обработка на данни.