Идеите са абсолютният източник на всичко.

(Платон)

 

Теодора Гандова е завършила магистратура по „Българска филология“ в СУ „Св. Климент Охридски. В последните близо 20 години, тя е работила като ръководител на проекти в областта на местното самоуправление, гражданското участие и отворените данни.

В Института GATE тя е ръководител на проекта „Българо-румънската обсерватория за дигитални медии“ (BROD), като задачата й е да изгражда конструктивни връзки с различни общности в областта на науката, журналистиката, образованието, да идентифицира техните проблеми и да работи с представители на всички заинтересовани страни.