„Две неща са безкрайни: Вселената и човешката глупост; и не съм сигурен за Вселената“

Албърт Айнщайн

Яни е опитен системен администратор с над 15 години опит в управлението и поддръжката на IT инфраструктура. Професионалист в разгръщането, конфигурирането и отстраняването на проблеми както на Linux, така и на Windows сървъри. Умел в автоматизирането на задачи с помощта на скриптови езици и внедряването на мерки за сигурност за защита на организационните данни. Демонстрирани способности за управление на мрежови услуги и осигуряване на надеждност и производителност на системите.