GATE домакин на Заключителното събитие на ОПНОИР 2014-2020

Институт GATE  беше домакин на Заключителното събитие за представяне на центровете за върхови постижения и центровете за компетентност, изградени по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

Read more

scroll to load more