GATE – част от 3-ия форум „Forbes Healthcare Summit“

Деница Стоилова, мениджър „Бизнес развитие“ в GATE беше сред участниците в 3-ия форум „Forbes Healthcare Summit“, събрал на една сцена лидерите в здравния сектор, които гледат по нов начин на здравеопазването и използват новите възможности, за да подобрят здравните грижи и живота на хората като цяло.

Read more

scroll to load more