Атанас Киряков

Член на УС

Атанас Киряков е основател и главен изпълнителен директор на Ontotext и член на борда на Съвета за бенчмаркинг на свързани данни – орган по стандартизация, чиито членове включват основните доставчици на графични бази данни.

Киряков придобива магистърска степен по изкуствен интелект от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1995 г. Днес той е водещ експерт по бази данни за семантични графи, графи на знания, извличане на текст, семантично маркиране, свързване и търсене. Той е и автор на академични публикации с повече от 2500 цитирания. Атанас е съдружник и член на борда на Сирма Груп Холдинг – една от най-големите български фирми в областта на информационните технологии, котирана на Софийската фондова борса.
През 2016 г. Атанас Киряков е включен в списъка „Нова Европа 100 — носители на промяната в Централна и Източна Европа“, съставен от Res Publica, Google, Visegrad Fund и Financial Times.