Доц. д-р Велизар Шаламанов

Член на борда

Доц. д-р Велизар Шаламанов е заместник -директор на Института по информационни и комуникационни технологии (от 2018 г.), с фокус върху консолидирането на академичния киберкапацитет в България и ЕС и изучаването на най-добри практики за ефективност, ефикасност и киберустойчивост на ИТ организации. Той е и директор „Отбранителни способности и иновации“ в Атлантическия клуб в България.

След 19 години в армията, последвани от академична кариера в Академията на науките, д-р Шаламанов заема следните длъжности: заместник-министър на отбраната (1998-2001), министър на отбраната (2014), директор по управление на търсенето в ИТ и Кибер Агенцията на НАТО (2009-2017), депутат в 45-ия и 46-ия парламент на България (заместник-председател на Комисията по отбрана, ръководител на българската делегация в Парламентарната асамблея на НАТО). През 2019 г. той е избран за председател на Надзорния съвет на Агенцията за комуникация и информация на НАТО, улеснявайки консенсуса между 30 нации.