Константин Петров

Член на борда

Константин Петров е съосновател на NEVEQ (New Europe Venture Equity) - фонд за рисков капитал, фокусиран върху начални и ранни инвестиции, позволяващи на компаниите да се развиват и да достигнат етап на растеж.

Константин има диплома за инженер и диплома по международни отношения. В NEVEQ той е фокусиран върху технологиите за управление на данни, цифровите медии и анализи и телекомуникационната инфраструктура. Член е на бордовете на четири компании от портфолиото на NEVEQ.
Преди да стане съосновател на NEVEQ, Константин стартира и продава три софтуерни компании, както и голяма компания за системна интеграция, активна на телекомуникационния и енергиен пазар в България. Най-успешното му начинание е Орбител, където той е водещ инвеститор и главен изпълнителен директор до продажбата на компанията на Deutsche Telecom през 2006 г. Впоследствие той поставя основите на ангелска инвестиционна мрежа в България.