Проф. Галя Ангелова

Член на борда

Галя Ангелова е професор по компютърни науки, а от 2018 г. - директор на Института за информационни и комуникационни технологии на БАН.

През юни 2015 г. е удостоена от министъра на образованието и науката с голямата награда „Питагор“ за успешно ръководство на международни проекти.
Нейните изследователски интереси са обработка на естествен език (NLP), включително извличане на информация от клинични текстове, придобиване на знания, представяне, обработка и автоматично извличане, особено свързани с NLP, големи данни и анализ на данни, приложения на изкуствен интелект за интелигентно общество.