Проф. Силвия Илиева

Член на УС

Силвия Илиева е ръководител на Европейския проект GATE и Директор на Института GATE към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, от септември 2019 г.

Тя има магистърска степен по „Електроника“ от Техническия университет – София и докторска степен по „Информатика – компютърни системи и технологии“. От 2002 г. е доцент, а от 2012 г. е професор във Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Изследователските й интереси са в областите на софтуерни платформи, управление на данни, софтуерни процеси, софтуерно инженерство за изкуствен интелект. Била е ръководител на екипите по разработване на бакалавърска и магистърска програма „Софтуерно инженерство“ в съответствие с препоръките на ACM/IEEE, както и ръководител на повече от 200 магистърски тези. Тя има успешно участие в над 20 европейски изследователски проекти.