Тя представи работата на Института в направление „Градове на бъдещето“. Проф. Илиева обясни концепцията за дигитален двойник на града и неговото значение за оценка на въздействието на редица политики, които могат да се прилагат на територията на всяка община. Конкретни примери са качеството на въздуха, метеорологични модели, както и стратегическо разпределение на детски градини, за да се постигне напредък в прилагането на концепцията на 15 минутен град.

По време на форума директорът на GATE обяви началото и на проект за изграждането на общо европейско пространство от данни в областта на градската мобилност. Той ще започне през есента с общото участие на 45 партньори.  GATE ще координира българското участие, което включва Центъра за градска мобилност и Столичната община. Целта е да бъде реализиран пилотен сценарий за интегриран градски транспорт.

За трета поредна година Dir.bg и 3E-news организираха най-мащабния регионален форум за Зелената трансформация, иновациите и индустриите на утрешния ден Green Week 2023. В продължение на 3 дни над 130 панелисти от 10 държави, сред които еврокомисари, министри, водещи експерти, бизнес лидери, евродепутати и представители на неправителствени организации обсъдиха предизвикателствата и възможностите, пред които климатичните политики и Зеления преход изправят икономиките и обществата ни.