Институтът GATE, „Големи данни в полза на интелигентното общество“, създаде първата по рода си платформа (COVID-19 Activity TrackerCAT), която обработва и представя емпиричната информация за стопанската дейност на отделни отрасли и икономиката като цяло в условията на ограниченията, наложени върху човешкия фактор.

Това става по начин, който позволява на заинтересованите страни да вземат решения за своите или общи действия за възстановяване след кризата.

Платформата CAT се разработва и развива от интердисциплинарен екип, начело с директора на института GATE проф. Силвия Илиева, който  включва едни от най-добрите икономически анализатори в България – доц. д-р Красен Станчев от Софийски Университет, катедра Публична администрация, председател на УС на Институт за пазарна икономика (ИПИ), ръководител разработка „GATE CAT”; д-р Красимир Лаков (анализатор и икономист); д-р Евгени Райков от Университета за национално и световно стопанство (УНСС), Катедра Финанси (анализатор); изследовател Димитър Чобанов (анализатор), Институт за икономика и политики към УНСС и д-р Валентин Павлов, ръководител „Техническо изпълнение“.

Като институт с основна мисия да създава решения на база големи данни и изкуствен интелект, изградихме платформа, която да обработва и представя емпирична публична информация от различни институционални организации. На тази база екипът ни от икономически анализатори прави прогнозни оценки по отрасли, които от своя страна могат да подпомогнат правителство и бизнеси да вземат решения със знанието на нещата в момента и в дългосрочна перспектива“, коментира проф. Силвия Илиева, директор на института GATE.Целта ни е да осигурим инструмент в полза на заинтересованите страни, като предоставяме информация с оценки, които биха им помогнали да предприемат определени стъпки за инвестиции и възстановяване след икономическата криза.“

Методологията е класическа и представлява интерфейс между микро- и макростопански показатели, включително фискални, които се базират на заетост и добавена стойност и която е модифицирана да работи за моментната и нетипична картина – резултат от блокиране на човешки дейности.

Количествената информация са параметри на стопанското развитие за (поне) година назад преди пандемията; от тях са изведени отправните показатели за проследяване на динамиката. Качествените данни са оценката на отправните данни, а актуалната прогноза ще зависи от промяната на статистическите данни за случващото се в даден отрасъл и като цяло в политиката и стопанството.

 „Благодарение на събраната информация, ние може да даваме оценки и да правим прогнози за поведение и развитие на пазара. На база подобна перспектива правителството и отделните отрасли ще имат прогнозна –  моментна и дългосрочна картина, която може да им помогне за вземане на решения по отрасли и доходи, включително на макро-равнище за някои отрасли и на база проверими очаквания за възстановяване на икономиките. Преимуществото на платформата и оценките е емпиричната основа на проследяването и анализа. Последните дават информация и възможност за навременна актуализация на данните, която се обявява от институции, правителство и/или гилдии и мозъчни тръстове“, допълва д-р Красен Станчев.

Още за платформата COVID-19 Activity Tracker