Проф. Илиева представи потенциала на модерната научноизследователска инфраструктура, част от новата високотехнологична сграда на GATE. Н. Пр. Икич-Бьом се впечатли от работата по пилотния проект на GATE „Цифров двойник на града“, по който се създава 3D модел на град София и изтъкна, че това е една област с потенциални възможности за сътрудничество с Виена, която също изгражда модел на „умния“ град. Тя подчерта, че Австрия е вторият най-голям инвеститор в България и се интересува от възможностите за засилване на сътрудничеството между двете страни в развитието на иновациите.

“Впечатлена съм от това, което прави GATE. Отношенията между нашите две страни не само имат богата история, но ние също така гледаме и към бъдещето“, каза посланик Икич-Бьом.

„Благодарна съм за възможността да се уча от една толкова успешна личност и да се запозная с хора като вас“, сподели Звезделина Калудова. Тя е завършила специалност „Европеистика“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и сега прави магистратура по европейски проекти. Успешно есе на тема „Жените в дипломацията“ я среща с посланик Андреа Икич-Бьом, от която се учи на тънкостите в дипломацията.