Като част от научноизследователското направление за откриване и изследване на дезинформация, ръководено от доц. Милена Добрева, стажантите Венета Кирева и Цветелина Стефанова са работили по проекта TRACES под прякото менторство на д-р Ирина Темникова.

Техните резултати ще бъдат публикувани в статия.

Стажантите Стефан Пеев, Габриела Влахова, Стояна Ламбрева и  Георги Луканов представиха работата си по проекта „Цифров двойник на града“ под ръководството на проф. Десислава Петрова-Антонова.

Акцент във всички презентации бяха методите и технологиите, използвани в изследователската им дейност.

„Ние се гордеем с Вас“, каза директорът на Института, проф. Силвия Илиева, която ги поздрави за постигнатите резултати и им пожела да продължат да се развиват в избраните от тях научни направления.