Трима изследователи на GATE представиха темите, по които работят. Ангел Спасов говори за „Откриване на градски обекти от геопространствени данни за управление на интелигентния град“. Радостин Митков обсъди „Градски CFD симулации на вятъра за интелигентно градско планиране“, а Мария Пантушева представи „Разпръскване на замърсители в затворени помещения и оптимизация на отопление, вентилация и климатизация с помощта на CFD“.

Председател на семинара беше Десислава Петрова-Антонова, професор по софтуерно инженерство и ръководител на изследователска група в институт GATE, а съпредседател беше Андерс Лог, професор по изчислителна математика и директор на Центъра за цифрови градски двойници, Швеция.

Семинарът привлече доклади, занимаващи се с въпросите на цифровия двойник в областта на интелигентния град.