Пред представители на местната власт – кметове, зам. кметове, общински съветници и експерти проф. Петрова-Антонова представи технологията „Цифров двойник на града“ и нейното приложение за вземане на информирани решения от заинтересованите страни, свързани с устойчивото градско планиране, енергийната ефективност, качеството на въздуха, климатичните промени и мобилността. Тя акцентира върху необходимостта от дигитална трансформация на градовете и поясни добавената стойност на споделените данни по унифициран, стандартизиран, сигурен и доверен начин. За това допринасят пространствата за данни, които могат да бъдат използвани за създаване на екосистема от партниращи организации, които споделят и използват данни за създаване на нови бизнес модели и услуги, които подпомагат справянето с предизвикателствата в съвременната динамична и бързо променяща се градска среда.

Проф. Десислава Петрова-Антонова заедно със зам. кмета по „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ на Столичната община, Иван Гойчев, представиха и партньорството между института и общината в голям Европейски проект за създаване на общо Европейско пространство за данни в сферата на транспорта и мобилността. Консорциумът на проекта включва над 40 партньора с участието на девет града, сред които и град София, представен от GATE, Столичната община, и Центъра за градска мобилност. Целта на пилотния сценарий за София е интегрирането на публичния градски транспорт със споделени начини за придвижване, с което се цели намаляване на трафика причинен от личните автомобили и допринасяне към мерките за осигуряване на по-чиста градска среда. Към проекта са заявили интерес опериращи на територията на Столична община доставчици на мобилни услуги (споделени велосипеди, скутери и електрически автомобили), включително и БДЖ като доставчик на транспортни услуги за посетителите на града. Това е само един от примерите за начина на сътрудничество между местните власти, бизнеса и изследователските организации, в частност GATE.