Калоян Карамитов, ръководител на Лабораторията в градска среда в института GATE, направи презентация на тема „Цифровите двойници за градско планиране и дизайн“. Във фокуса на темата бяха основните пилотни изследвания в приложно направление „Градове на бъдещето“ и свързани с тях проекти като параметрично планиране, анализ на недостига на социална инфраструктура, CFD симулации. Лабораторията в градска среда беше представена като инструмент за получаване на данни в реално време за различни параметри, които биха помогнали за разработването на моделите на градската среда.

Събитието беше част от текущия международен проект „Интелигентни умения за по-интелигентни градове“, финансиран от програма Еразъм+ и подкрепен от членове на клъстера и отдел „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ към Столична община.

Над 50 участници присъстваха на събитието. Повечето от тях бяха представители на организации, заинтересовани от интелигентния град, студенти, както и интересуващи се от технологиите, предизвикателствата и добрите практики за интелигентен град.