Финансиращият орган е AI4Media (https://www.ai4media.eu/) – 4-годишен проект, финансиран по програмата на Европейския съюз за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, който се стреми да се превърне в Център за върхови постижения, ангажиращ широка мрежа от изследователи и компании в цяла Европа и извън нея. Той се фокусира върху предоставянето на следващо поколение основни предимства и обучение в областта на изкуствения интелект за сектора на медиите, като същевременно гарантира, че европейските ценности за етичен и надежден изкуствен интелект са вградени в бъдещите му приложения.

Проектът TRACES беше един от финалистите в първия обявен конкурс за изследователи и компании, предлагащи иновации в изкуствения интелект и медиите. Той беше високо оценен.

Началото на проекта бе отбелязано със среща на 2 март 2022 г., когато всичките десет финансирани проекта направиха кратки презентации. GATE беше представен от д-р Ирина Темникова, координатор на проекта. AI4Media и представителите на платформата за управление на проектите FS6 (https://www.f6s.com/) споделиха подробности за по-нататъшните процеси на мониторинг и оценка на проектите.