Специален гост на събитието беше д-р Орлин Кузов, ръководител на лаборатория за обучение в института GATE, който изнесе заключителната презентация на тема „Ролята на изкуствения интелект за повишаване на качеството на административната дейност“, където подробно очерта очакваните промени на пазара на труда вследствие на революционните открития в областта на изкуствения интелект и влиянието им върху дейността на публичната администрация в близките години. Бяха демонстрирани и различни възможности на облачни услуги, базирани на изкуствения интелект в области като обслужване на потребители или обработка на видеоизображения. Особено внимание беше обърнато на промяната на модела на взаимодействие на администрацията с гражданите, вследствие на очакваните дигитални промени, както и повишените възможности на държавните служители да контролират качеството на предоставяните административни услуги.

Презентацията беше посрещната с голям интерес от участниците в срещата, а на последвалата анкета за готовността им да преминат специално обучение за работа с големи данни и изкуствени интелект, всички бяха единодушни че такова обучение е необходимо и с удоволствие биха си партнирали с института GATE за неговото организиране.