Първият ден от European Big Data Value Forum започна със сесии, пленарни панели и вдъхновяващи дискусии по различни теми, свързани с пространства от данни, споделяне на данни, технологии, управлявани от данни, суперкомпютри, изкуствен интелект и др. Проф. Десислава Петрова-Антонова, научен ръководител на изследователското звено за управление на данни на институт GATE, взе участие в сесията „Пространствата от данни и отвъд тях“. Участниците в сесията говориха за предимствата на пространствата от данни, защо те са път към процъфтяваща икономика на данните и каква е ролята на надеждния изкуствен интелект и технологиите за големи данни.

Във втория ден от European Big Data Value Forum, Ирена Павлова, мениджър на европейските програми и проекти в GATE, участва в сесията „Fueling Industrial AI with Data Pipelines“, организирана съвместно от DataCloud, enRichMyData и Graph-Massivizer проекти. Нейната цел беше да създаде форум за изследователи и индустрия за обсъждане на предизвикателствата и възможностите в нововъзникващата област на Big Data pipelines, работещи под парадигмата на компютърния континуум, с приложимост към индустриални приложения на изкуствения интелект. Сесията обсъди набор от различни дигитални технологии и методи, които предлагат нови решения за все по-сложната област на работа на хетерогенни и big data pipeline системи с приложимост към индустриални приложения на изкуствения интелект. По време на сесията бяха обсъдени и основните тенденции в управлявания от данни изкуствен интелект, както и Cloud/Edge/Fog Computing Continuum. Други европейски експерти като Димитру Роман и Николай Николов от SINTEF също се присъединиха към сесията.

European Big Data Value Forum 2022 се организира от Асоциацията за стойност на големи данни (Big Data Value Association), където членува и GATE, IT4Innovations (VSB – Технически университет в Острава), 2Plan4all и Карловия университет в Прага в сътрудничество с Европейската комисия (ГД CNECT).