Школата е предназначена за студенти и млади специалисти по информатика, журналистика и филологии. Тя цели да представи как се прилагат методите на традиционния лингвистичен анализ, който помага да се открият твърдения, които трябва да се проверят, както и  методите от областта на автоматичната обработка на естествен език. Освен че дава полезни знания и умения от областта на анализа на текстове от социалните медии, школата интегрира знания от различни филологически дисциплини и развива полезни умения от областта на информационната грамотност.

Темата за дезинформацията в българските медии е все още недостатъчно проучена от филологическа гледна точка и участието в лятната школа може да даде интересни идеи за курсови и дипломни работи на участниците.

Теми

 • Увод в дезинформацията, малинформацията и мизинформацията.
 • Социалните медии и дезинформацията – кратък преглед с примери, свързани с COVID-19.
 • Разпознаване на дезинформация – основни предизвикателства.
 • Езикови маркери за дезинформация (в българския език).
 • Използване на технологии за обработка на естествен език – как да се разработят методи за машинно обучение за разпознаване на дезинформация.
 • Какви организации се борят с дезинформацията  и по какъв начин.
 • Личната роля и принос в намаляване на дезинформацията. Информационна и медийна грамотност.

Поднасяне на материала в лятната школа

Презентации от екип от преподаватели на място и онлайн, панелни дискусии и практически упражнения.

Преподавателски екип

Лятната школа се координира от Д-р Милена Добрева. 

В екипа участват (присъствено или онлайн):

 • Проф. Калина Бончева, Шефилдски Университет
 • Д-р Ирина Темникова
 • Руслана Маргова, докторант
 • Силвия Гаргова

Регистрация

Лятната школа се подпомага финансово от института GATE и е безплатна за участниците. На силни кандидати, които не живеят в Пловдив, ще бъдат предоставени стипендии за участие.

Заинтересованите кандидати трябва да попълнят приложения формуляр до 8 юли 2021 г.  https://forms.gle/kURT58yQVFtjbssk8

 

Предварителна програма

Време Сесия Лектор
Ден 1 Езикови феномени, които се срещат при  възможна дезинформация
9:00 Регистрация
9:30 Въведение. Запознанство, цели и начин на организация на школата. Милена Добрева
9:45 Увод в дезинформацията. Сродни понятия. Калина Бончева
10:15 Лично търсене на съмнителни примери и обсъждане какво ги прави такива. Обсъждане на тенденции. Практическо упражнение
10:45  Пауза за кафе
11:00 Социалните медии и дезинформацията. Предпочитания към социални медии у нас и по света. Какво характеризира картината в България? Силвия Гаргова, Ирина Темникова
11:20 Кратък преглед на примери, свързани с COVID-19. Предходни системни изследвания – методика. Ирина Темникова
12:00  Класифициране на примери от българските социални медии – кратки текстове Практическо упражнение
12:30  Обяд
13:15 Езикови подсказки в областта на дезинформацията

 • Граматични обороти
 • Стилистични характеристики и гладкост на изказа
 • Невербални маркери
 • Теория на „горещата точка“

Кои характеристики могат да се изследват автоматично и как? – дискусия

Петя Бъркалова, Ирина Темникова, Руслана Маргова
14:30 Класифициране на примери от българските социални медии – дълги текстове. Определяне на тема при дълги текстове. Практическо упражнение
15:30-17:00 Обобщение на деня и подготовка за следващия ден
Ден 2 Компютърни методи за анализ
9:00 am Въведение в ден 2 – преход от лингвистични към компютърни методи Милена Добрева, Ирина Темникова
9:30 Използване на технологии за обработка на естествен език – как да се разработят методи за машинно обучение за разпознаване на дезинформация. Ирина Темникова
10:00 Средства за извличане на данни от социални медии (Crowdtangle; извличане на данни от Tweeter). Проблеми с данните – дедупликация и почистване. Калина Бончева, Силвия Гаргова
10:30 Практическо упражнение – оглед на сурови данни и откриване на проблеми. Милена Добрева
10:45  Пауза за кафе
11:00 Трениране на алгоритми за класификация – основни принципи и проблеми при българския език tbc
12:00  Класификация Практическо упражнение
12:30  Обяд
13:15 Какви организации се борят с дезинформацията  и по какъв начин? Милена Добрева, Силвия Гаргова
14:30 Информационната и медийната  грамотност. Брейнсторминг за възможни игри, които да подпомогнат формирането на аналитични умения в младото поколение. Милена Добрева
15:30-16:00 Заключение