Проф. Илиева участва в третия панел, който обсъди тестовата регулаторна среда („пясъчник“) за изкуствен интелект в Европа. Тя представи института GATE и обясни как той подхожда към темата.

Подходът на GATE е илюстриран от лабораторията в градска среда ( City Living Lab), предназначена да събира данни в реално време за околната среда, уличния трафик, мобилността и кадастралните данни, необходими за моделиране на процеси и обекти в града. Целта на лабораторията е да изгради цифров модел, който осигурява софтуерно безопасна среда (sandbox) за проектиране, експериментиране и анализ на градските процеси и градоустройството. Данните, събрани от сензорите в лабораторията, ще бъдат споделяни чрез интерфейси за приложно програмиране (API) и ще осигурят лесен достъп на заинтересованите страни (високотехнологични компании, предлагащи решения за града, общинската администрация и малкия бизнес), което ще им позволи да разработват и предлагат нови приложения за гражданите, както и да тестват, експериментират и демонстрират различни решения. Лабораторията ще бъде отворена и за заинтересованите страни да тестват собствената си IoT (Internet of Things) инфраструктура, разчитайки на свързаността на лабораторията и съхранението на данни.

Проф. Илиева отбеляза още, че един от партньорите на GATE – Столична община – също има визия и дейности за прилагане на тестова регулаторна среда („пясъчник“) до 2023 г. и в момента там работят върху установяване на процедури за улесняване на нейното прилагане.

„Виждаме GATE като инициатор и катализатор за внедряването на тестовата регулаторна среда („пясъчник“) в България заедно с Клъстера за изкуствен интелект, който е много активен в екосистемата. В България осъзнаваме важността на тестовата среда и предприемаме първите стъпки за нейното прилагане в различни области ”, каза проф. Илиева.