Събитието се проведе на 9 февруари 2023 г. и премина под мотото „Ползите от пространствата от данни и как можем да ги реализираме в Пространството от данни за градска среда“. Лектори бяха проф. д-р Силвия Илиева, директор на GATE, проф. д-р Десислава Петрова-Антонова, ръководител на научна група „Градове на бъдещето“ и Ирена Павлова, мениджър европейски проекти и програми в GATE.

На семинара бяха представени начини за генериране на полза в пространствата от данни за различните роли-участници и беше проведена дискусия за конкретните ползи и пречки за реализирането на стойност за всеки от участниците в семинара и съответно техните организации. Също така бяха начертани бъдещи стъпки и теми за нови срещи.

На 9 ноември 2022 г.  по инициатива на GATE беше поставено официално началото на първото пространство от данни за градска среда в България, в което различни организации могат да споделят и достъпват данни с цел развитие на нови бизнес продукти и подобряване на услугите в града.

Сред първите над 15 членове на българския Urban Data Space са разнообразни организации като Националния статистически институт, Асоциация за развитие на София и Софияплан, представители на бизнеса като Overgas, CNSys, Kontrax, Rila Solutions, Теlelink Business Services и Senstate, и неправителствените организации „За земята“, „ЕдноДърво“, Airbg.info и „Данни за добро“. Инициативата цели да насърчи иновациите чрез използване на възможностите, които предлага развитието на икономиката, базирана на данни.