Сред първите над 15 членове на българския Urban Data Space са разнообразни организации като Националния статистически институт, Асоциация за развитие на София и Софияплан, представители на бизнеса като Overgas, CNSys, Kontrax, Rila Solutions, Теlelink Business Services и Senstate, и неправителствените организации За земята, ЕдноДърво, Airbg.info и Данни за добро. Инициативата е на института GATE към Софийския университет “Св. Климент Охридски” и цели да насърчи иновациите чрез използване на възможностите, които предлага развитието на икономиката, базирана на данни.

Събитието се организира в София в партньорство с Международната асоциация на пространствата от данни (IDSA), чийто член е и GATE, и привлече у нас много експерти в управлението на данни от цяла Европа.

“Радвам се, че днес тук виждаме такъв голям интерес към бизнес и социалните ползи, които могат да предложат пространствата от данни.”, отбелязва проф. Силвия Илиева, директор на GATE, в откриването на конференцията Data Spaces Discovery Day, която събра над 200 експерти за старта на българското пространство от данни за градска среда. “Ще работим за разширяването на тази екосистема, която вече служи като инкубатор за иновативни бизнес модели и решения за интелигентни градове. Целта е да покажем на практика как големите данни и изкуственият интелект подобряват живота на гражданите.” 

В поздравителен адрес към участниците във форума, министърът на иновациите и растежа, Александър Пулев, изрази подкрепа за инициативата и готовност за бъдещо сътрудничество с научните среди и технологичните компании. Той отбеляза и предложените от правителството програми на обща стойност над 5 млрд.лв. за периода 2022-2023 г.,, които са насочени към  научни изследвания и развойна дейност и целят стимулиране на върховите постижения и иновациите и внедряването им в икономиката.

“Пространствата от данни са вид магия, която прави бизнесите, икономиките и живота несравнимо по-добри.”, каза Ларс Нагел, главен изпълнителен директор на IDSA. “Въвеждането им изисква холистична промяна – на технологиите, правната рамка и някои бизнес процеси. Но фактът, че българската екосистема е толкова узряла за това събитие днес, показва огромен потенциал и очакваме бизнес решения с глобално въздействие да се създадат именно тук.” 

“Общините разполагат с огромни информационни масиви, които трупаме ежедневно в изпълнение на рутинните ни дейности.”, разказа Таня Христова, кмет на Община Габрово. “Имаме нужда от партньори, които да ни помогнат да използваме тези данни за вземане на управленски решения. Ние разработихме много инструменти, базирани на данни, като например инструмент за определяне на класирането на децата в първи клас, работим и по система за дистанционно наблюдение на паркирането. Но за големите проблеми, като например постигането на климатична неутралност, трябва да работим в екосистема със споделени ресурси, за да намерим иновативните и ефективни решения в дългосрочен план.” 

Участниците в събитието се запознаха с успешни примери от създателите на редица иновативни пространства за данни от цяла Европа. Сред тях бяха Михаел Шефер, изпълнителен директор на Mobility Data Space в Германия с презентация за мулти-модална мобилност и инфраструктура; Улрих Ахле с представяне на платформата с отворен код за решения за интелигентни градове FIWARE на Волфсбург; Туомо Туика от пространството от данни за енергийна ефективност и въглероден отпечатък на Хелзинки; Матиас Пунтер от TNO за холандското пространство oт данни за здравеопазването; и Дандан Уанг с представяне на пространството от данни за градското осветление в Барселона.

Програмата на събитието включваше и специална Data Space Discovery зона с демонстрации на пространства от данни от мрежата на Международната асоциация на пространствата от данни, където българските експерти обмениха опит и са запознаха отблизо с примерите от Европа. Основен акцент в програмата бяха и дискусиите между български и международни експерти за бизнес и социалните ползи от довереното споделяне на данни и значението за използването на данни за решаване на проблемите и предизвикателствата пред градовете на бъдещето. В дискусията за бизнес стойността на пространствата от данни взеха участие и Мария Барос вицепрезидент на IONOS и Жерард ван дер Ховен от iShare Foundation, както и представители на българските фирми TaxiMe, Astea Solutions и Telelink .

В специално онлайн интервю на тема “Суверенният обмен на данни – пътят напред за Европа.”, Едуард Къри, вицепрезидент на Big Data Value Association и председател на надзорния съвет на GATE направи обобщение на обсъжданите теми през деня и зададе посоката на бъдещото развитие на пространствата от данни.

Стартът на Urban Data Space, иницииран у нас от GATE, предлага на българския бизнес възможност за споделяне на данни между доверени страни, без да е необходимо физическо преместване на данните. Близо 40-членният научноизследователски екип на GATE от своя страна предлага и обучения за принципите за споделяне на данните и IDS архитектурата и разработва аналитични алгоритми. GATE предоставя тестова среда, в която могат да се оценят предимствата на споделянето на данни в сигурна среда преди инвестиране, а с присъединяването към Urban Data Space могат да се разработват и монетизират нови продукти и услуги. Следващата цел на екипа е да работи за разширяване на пространството от данни с посока здравеопазване и енергийна ефективност. Членството в Urban Data Space може да подпомогне и за глобалното насърчаване на местни бизнес иновации, както беше отбелязано от чуждестранните експерти по време на конференцията.

Пълният запис от конференцията Data Spaces Discovery Day с много презентации на европейски пространства от данни и дискусии по темата можете да гледате тук: https://bit.ly/3WOHdcz