Школата е предназначена за студенти и млади специалисти по информатика, журналистика и филологии. Тя цели да представи как се прилагат методите на традиционния лингвистичен анализ, който помага да се открият твърдения, които трябва да се проверят, както и методите от областта на автоматичната обработка на естествен език. Освен че дава полезни знания и умения за анализ на текстове от социалните медии, школата интегрира знания от различни филологически дисциплини и развива полезни умения от областта на информационната грамотност.

Лятната школа се подпомага финансово от института GATE и е безплатна за участниците.

Програмата е специално разработена и новаторска като съдържанието е подготвено с участието на целия екип. В него са включени доц. д-р Милена Добрева от института GATE и Силвия Гаргова, която в момента е стажантка в института. Специален гост е проф. Калина Бончева от Шефилд, която също така ръководи научно-приложното направление за дезинформацията в GATE, доц. Петя Бъркалова от Пловдивския университет, д-р Ирина Темникова д-р Християна Николова и докторантката Руслана Маргова.

Целта е студентите да се приобщят към тази съвременна област за изследване, а на библиотечните специалисти да се помогне да имат повече познания в областта, тъй като тяхната работа с читатели предполага проверката на различни информационни източници.

„Голямата провокация за тази школа е погледът към анализа на социалните медии през българския език, това я прави уникална. Вълнувам се от темата за съхранението на българския език, дори и като бутиков език. Очаквам с интерес работата през следващите два дни“, сподели д-р Евелина Здравкова, преподавател от УниБИТ и участник в школата.

„Участниците в школата бяха подбрани в резултат от големия интерес, който предизвика обявата за събитието. Имахме двойно повече кандидати от наличните места. Радваме се, че се създава една общност с представители на различни академични и библиотечни институции – Софийския университет, Американския университет в Благоевград, УНИБИТ (Университета по библиотекознание и информационни технологии), Пловдивския университет, Русенския университет и Народната библиотека Иван Вазов“, заяви доц. д-р Милена Добрева от института GATE.

„Това е само първата от серията летни школи в областта на дезинформацията. Следващите ще бъдат по-технологично ориентирани. Освен това ще предложим и други подобни събития по различни теми от нашите приложни научноизследователски области. Вече подготвяме лятна школа по киберсигурност, която ще се състои в следващите месеци“, подчерта проф. Силвия Илиева, директор на института GATE.

Събитието привлече 25 участници.