„Събитието се организира непосредствено след Деня на българските библиотекари – 11 май, когато се честват светите братя Кирил и Методий. Това подчертава важността на медийната и информационната грамотност в контекста на дейностите на библиотечните и читалищни специалисти“, казва директорът на библиотеката Лъчезар Риков. „Професията ни непрекъснато се развива и специалистите ни спомагат за сформирането не само на традиционната грамотност, но и за изграждането на умения и знания, които са нужни на всеки гражданин в цифровото и информационното общество“, коментира той.

“След изключително успешната лятна школа в областта на откриване на дезинформацията, която организирахме през миналата година, участието ни в „Европейска нощ на учените“ с представяне по тази тема през 2021 г. и две сесии, в годишната ни международна конференция през 2020 и 2021 г., продължаваме да допринасяме различни специализирани групи от професионалисти да разширят своите знания в тази област“, коментира проф. Силвия Илиева, директор на института GATE. Тя допълни, че Институтът планира в бъдеще и специализирани събития, особено в контекста на скорошното избиране на GATE за тестов център на НАТО за нови технологии. „Горди сме, че вече имаме първи спечелен проект с международно финансиране, който се занимава с анализа на т.нар. дийпфейкс (deepfakes) в текстове на български език. Това явление е свързано с употребата на методи на изкуствения интелект за генериране на съдържание и нашият проект TRACES e първият не само у нас, но и в света, който изследва този феномен в електронно съдържание на български език“, споделя проф. Илиева.

Доц. Милена Добрева, която ръководи направлението за изследвания в областта на дезинформацията в GATE, подчерта, че това обучение е уникално със силно засегнатия практически елемент. „Все още много обучителни програми имат по-теоретичен уклон, а при нас се набляга на много упражнения с различни технологични инструменти и на планирането на обучителни програми за различни групи от хора, при които дезинформацията идва по различни канали. Поведението на младите хора в информационната среда например е различно от това на техните родители и в тази два дни ще обсъдим и как библиотеките да развиват медийната и информационна грамотност на различни групи хора.“, подчерта доц. Добрева.