Цел

Стратегическата автономия на ЕС в цифровата икономика изисква все повече и повече данни да се обработват в така наречения Cloud-Edge-IoT континуум, вместо само в централизиран облак. Това изисква усъвършенствана автоматизация и интелигентност на континуума. В същото време, последните научни постижения в изследванията на изкуствения интелект показват безпрецедентна интелигентност за справяне с творчески задачи. Тази, подобна на човешката интелигентност, в крайна сметка ще промени начина, по който хората използват облачните приложения и континуума.

INTEND има за цел да развие именно такъв интелект в когнитивния континуум, за постигане на нова концепция за работа с данни базирана на намерения, която е способна на: (1) непрекъснато самообучение за управление и адаптиране на хетерогенни облачни/крайни ресурси за по-ефективна обработка на данни, (2) вземане на стратегически решения за осъществяване на децентрализирания континуум, осигурявайки сигурност и устойчивост на данните от край до край и (3) ориентирано към потребителя взаимодействие на естествен език със заинтересованите лица, за ефективна и надеждна работа с данни.

 

Партньорство

За да постигне амбициозната си цел, INTEND изгражда силен консорциум от изследователи на изкуствен интелект и водещи компании от световна класа, които покриват цялата верига на доставки на компютърния континуум.

 • SINTEF AS NO
 • Sapienza Università di Roma IT
 • Technische Universität Wien AT
 • Intel Deutschland GMBH DE
 • EMC Information Systems International IE
 • NEXTWORKS IT
 • Onlim GMBH AT
 • Ericsson Magyarorszag Kommunikacios Rendszerek HU
 • Ericsson AB SE
 • CS-Group Romania RO
 • MOG Technologies PT
 • FILL GMBH AT
 • Telenor ASA NO
 • Seoul National University KR
 • AiM Future, Inc KR
 • Hanyang University KR

Дейности

Проектът ще предостави 11 нови софтуерни инструмента, които ще се интегрират в цялостно решение. Подходът и инструментите ще бъдат тествани и валидирани в 5 вертикални приложни области, за да се постигне базирана на намерения работа с данни за излъчване на видео в реално време, платформа за машинни данни, 5G инфраструктура за данни, градско пространство за данни и Изкуствен Интелект за приложения в роботиката. Ще бъде разработена отворена платформа за поддръжка, инструменти за управление и модели на Изкуствения Интелект в когнитивния континуум.

Резултатите на INTEND ще проправят пътя за мигриране на индустрията за данни в ЕС от облака към континуума и внедряване на Стратегията на ЕК за ориентиран към човека изкуствен интелект в областта на обработката на данни и изчислителния континуум.